Tracto-Brava
TRACTO-BRAVA

SUBMINISTRAMENTS INDUSTRIALS I AUTOMOCIÓ
Segueix-nos al Facebook
 
 
 
 
Hidràulica
  Tubs flexibles
Tuberia rígida
  Ràcords per tub
Adaptadors
  Vàlvules
  Connectors ràpids
  Manòmetres
Accessoris
 
Pneumàtica
  Tubs
  Ràcords per tub
  Adaptadors roscats
  Connectors ràpids
  Vàlvules
  Tractament i generació d'aire
Accessoris
Actuadors
     
Tuberies i ràcords tuberies_i_racords
  Tuberies de goma
Tuberies de plàstic
  Ràcords roscats
Ràcords especials
  Abraçaderes
  Material antiincendis
  Aigua a pressió
 
Automoció recanvis_maquinaria_op
  Tubs i ràcords de frè
  Sistema de refrigeració
  Tubs per a combustible
  Tubs d'oli
Tubs direcció assistida
Tubs d'aire condicionat
Ràcords de connexió
 
     
 
Protecció laboral
  Calçat
  Roba de treball
  Roba reflectant
  Guants
Ulleres
Màsqueres
Protectors auditius
Accessoris
 
Elevació i trincatge
  Eslingues de roba
  Eslingues de cable
  Eslingues de cadena
  Trincatges
Ganxos i grillets
Treballs en altura
 
 
       
 
Engreix i lubricació
  Promocions
Manxes d'engreix
  Bombes de trasvàs
  Engreixadors
  Pistoles i aplicadors
  Lubricants
  Greixos
   
 
Eines
  Promocions
Eines manuals
  Eines pneumàtiques
  Jocs d'eines
  Caixes d'eines
  Equipament taller
  Eines de poda
  Eines de tall
       
 
Manteniment
  Draps i caps
  Material d'abrasió
  Adhesius
  Massilles reparadores
  Brides
  Silenblocs
  Passadors
  Amortidors de gas
 
Estanqueïtat estanquitat
  Juntes tòriques
  Juntes de coure
  Juntes d'alumini
  Juntes de teflón
  Juntes de fibra
  Selladors químics
  Planxa de goma
  Planxa de clingerit
  Paper de junta
  Tanques mecàniques
       
 
Recanvis maquinària OP recanvis_maquinaria_op
  Material antidesgast
  Pues i portapues
  Ganivetes
  Seients per màquines
Passadors
Torns
Xarneres i tanques
 
   

 

  Destaquem!
Tubs flexibles
  Muntage premsat de tubs de baixa, mitja, alta i altíssima pressió:
 
 • per a la conducció de carburants i lubrificants a baixes pressions.
 • per a retons.
 • per a alta pressió.
 • per a equips hidràulics en maquinària agrícola, obres públiques, bolquets, carretons elevadors, camions de les escombraries...
 • per a equips industrials, cremadors, premses...
 • per a instal·lacions d'aire.
 • per a la nàutica.
 • per a grups de pressió, bombes d'aigua i tota mena de connexions per a solucionar els problemes en les instal·lacions de fontaneria.
 • per a altes temperatures.
 • per a la sortida i conducció de gasos.
 • per a asfalt.
 • per a insecticides.
 • per a butà i altres gasos.
 • i tota mena de racors i adaptadors, per a fer qualsevol classe de combinacions.
 • ...però si teniu algun problema amb qualsevol mena de tuberia, consulti'ns, ja que procurarem donar-li una solució bona i ràpida.

 

Marques
Aquestes són algunes de les marques amb què treballem
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TRACTO-BRAVA * c/Torretes, 33 * 17200 * Palafrugell (Girona) * Telf. 972.30.07.97 * info@tractobrava.com
Avís Legal * Política de privacitat